Proje Çizim Standardı-2

| 17 Şubat 2013 | 1 Reply


2. FONT

 Bu bölümde oluşturduğumuz projelerde yazı karakteri(FONT) uygulamalarına bakacağız.

Font uygulamaları proje çizen elamanlar için 2 şekilde ortaya çıkar.

1-Ölçülendirme de kullanılacak rakamlar için font

2-Antet ve notların yazılacağı text’ler için fontlar.

 font

Yazı karakterleri ister ölçülendirme, ister ise yazı için kullanılsın, projelerde kullanılacaksa mutlaka her bilgisayar font dizininde yer alan basit, kenarlarında süsleme bulunmayan, kalın kenarlar barındırmayan, rahat okunabilen ve fazla yer kaplamayan yazı karakterlerinden oluşmalıdır. Bunlara birkaç örnek verebiliriz. (Arial, İsocpeur, Simplex,Tahoma, Technic, Vrinda)Fakat yalnızca fontun düzgün okunması bir kıstas değil, aynı zamanda Türkçe karakterleri içerisinde barındırması, çalıştığınız yerin yazı karakterlerine uygun olması gerekmektedir. Projemizin antet kısmında işletme logosu ve yazısı, hangi fabrikaya ait olduğunu gösteren fabrika ismi İşletme fontlarına uygun olmalıdır. İşletme el kitabında yayınlanan ve farika isimlerini yazacağımız fontun UNIVERSAL yazı karakteri ile yazılması istenebilir. Fakat bu karakter günümüz bilgisayarlarında bulunmamaktadır. Bu fonta en yakın olan Calibri bolt fontu bize en uygun yazı karakteridir. Dolayısı ile proje antetimizde yer alan fabrika ismini ve başlıkları Calibri bolt fontu ile diğer doldurulacak isim, proje adı, tarih, ölçek ve notları simplextw fontu ile bu font bilgisayarımızda yok ise İsocupeur fontu ile yazabiliriz. Eğer projelerimizi AUTOCAD ile çiziyorsak, command satırına “st” yazarak text style seçeneğinden new ile yeni bir yazı fontu atayabilir. Hatta atadığımız bu yazı fontunu ölçülendirmede de kullanabiliriz.  Projelerimizde ki notların ve ölçülendirme de kullandığımız yazı karakterlerinin aynı olması, bize her zaman daha rahatlık ve sadelik kazandıracağından font seçiminde ölçülendirme de kullanılacak rakam ve yazıların da rahat okunabileceği font seçmeye özen göstermeliyiz.

3.ANTET 

Projelerde antet; Kısaca o projenin kimliğidir diyebiliriz.  Yani ne ile ilgili proje olduğunu, ölçeğini, kağıt ebadını, çizen, kontrol ve onay isim ve imzalarının yer aldığı bölümdür.

Antet bölümünü 2 yönü ile inceleyebiliriz.

a-Ölçüsel boyut

b-İçerik

a-Antet ölçüleri: Antet Projemizin sağ altında yer almalı ve ölçüsü kenar çizgileri ve boşluklar dahil 210mm (A4 kağıt kısa boyutunu) geçmeyecek uzunluğa sahip olmalıdır. 210mm ölçüsünün nedeni ise proje katlandığında antet bölümü katlanmadan önümüzde net bir şekilde görülmelidir. Dolayısı ile antet’in uzun boyu(kenar boşlukları hariç) maksimum 180mm olmalıdır.

Antetlerle birlikte standart boyut toleransları tablosu ve revizyon çizelgesi de kağıtlarda yer almaktadır. Antet kadar önemli olan revizyon hanesi düzenlemeleri ve revizyon nedenlerinin doldurulması da teknik resmin çizimi kadar önemlidir. Revizyonu yapan arkadaşımız mutlaka antetin sağ alt köşesinde yer alan revizyon hanesini değiştirerek, sayfanın sağ üst köşesinde yer alan revizyon çizelgesini doldurup, revize projeyi ve nedenlerini ilgili birimlere yeniden göndermek durumundadır. Ayrıca SAP sisteminde sürekli imalat yaptırılan bir parçaya ait resimde revizyon yapılmışsa sistem kodu üzerindeki resim numarasının da revize edilerek, revizyon kodunun sisteme işlenmesi gerekmektedir.

antet2

Antet ile birlikte sayfa(pafta) ebadı da standart olarak önceden çizilerek arşivimizde yer almalıdır. Bu arşivden hangi sayfayı ister isek projeyi çizdiğimiz düzleme çağırarak(insert) ölçeğimize göre büyütüp yada 1/1 ölçekte uygulayabiliriz.

b- İçerik; Antet içerisinde yer alması gerekli olan başlıklar yukarıdaki örnekte verilmiştir. Burada yalnızca “Malzeme” bölümü her projede yer almayabilir. Bu durumlarda Malzeme bölümü silinerek “Resim No” bölümü antetin sol alt köşesine çekilir. Proje antetinde Çizen, Çizim tarihi, Kontrol eden, Onaylayan, Ölçek, Kağıt ebadı, Proje(Resim) no, Projenin hangi kuruluşa ait olduğunu gösteren kuruluş logosu, adı ve adresi mutlaka olmalıdır.

Bazı projelerde, kağıt ebadı proje numarası ile birlikte yazılabilir. Örneğin 0125-365-0156-A3 gibi veya kağıt ebadı başta olmak üzere proje numarası verilebilir.

4.PROJE NO 

Proje çiziminde Antet bölümünü doldururken dikkat edilecek en önemli bölümlerden birisi de PROJE(RESİM) NO bölümüdür. Bu bölüm daha önceden bir sistematik dahilinde Proje ofisi tarafından oluşturulmuş olmalı ve proje çizen bütün teknik elemanlar bu sistematik dahilinde çizimlerine proje numarası vermelidirler. Veya Proje ofisinden bu numaraların vermesi istenmelidir. Proje numarası sistematiği ilk başlangıcı fabrikanızın kısaltılmış ismi ile başlamalı, daha sonra fabrika bölümlerine verilen numaralar, daha sonra o bölümün hangi alanı ile ilgili olduğuna ait numara ve sıra numarası şeklinde oluşturulmalıdır.

Proje numarası sistematiği son yıllarda çeşitli programlarda projeler oluşturulduğu için proje numarası vermek için çizilmiş projeyi “save as“ ile ilgili dizine kopyalarken başka programlarda yaratılmış projeleri göremediğimiz için son sıra numarasını yanlış vermek olasıdır. Dolayısı ile mutlaka Bilgisayarım dan girerek ilgili dizinin bütün dosyalarını görerek proje numarasını vermemiz gerekmektedir.

İşletme standartları ve TSE ISO standartlarına göre mutlaka bir proje listesi oluşturulmalı, bu listeye proje numaraları kaydedildikten sonra proje çizilmelidir. Ayrıca bu listede projelerin revizyon numaraları ve revizyon tarihleri işlenmelidir. Ayrıca bu resim numaraları ve revizyon bilgileri yılda 2 kez ilgili birimlere gönderilerek, satınalma sistemi içerisindeki kodlarda yer alan resim numaralarının doğruluğu teyit edilmelidir.

Bir projenin arşivden aranması da oluşturulacak proje listesinden yapılmalı, gerekirse listeye kısa yol tuşu ekleyerek basıldığında direkt projenin açılması sağlanmalıdır.

Proje numaralarının atanmasında ve projelerin ilgili dizin altına doğru bir arşiv ile alınması için proje bürosunun tam kontrolü sağlanmalı, gerekli ise proje ofisi dışındaki personelin dizinlere proje kaydetmeleri engellenmelidir.

Proje numaraları hangi teknik personel tarafından verilirse verilsin mutlaka proje listesine kaydedilerek arşivlenmelidir.

Taşkın ÇINAR

Konstrüktör RESSAM

Tags: , , , ,

Category: Teknik Resim

About the Author ()

Comments (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Bülent AKKAŞ diyor ki:

    Merhaba,
    Standart teknik resim kağıdı hazırlama da çerçeve, orta nokta çizgisi ve antet çizgisi kalınlıklarını belirtmenizde yarar vardır, ne yazık ki MEB verilerinde ve pek çok özel bilgi portalında bu konu hakkında hiçbir bilgi yoktur.

Yorum Bırakın

Protected by Copyscape